Govern de les Illes Balears

Fundació per a l'Esport Balear

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

DIRECTOR TÈCNIC DEL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE TRIATLÓ

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM9/2013
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: DES DE DIA 1 D'OCTUBRE DE 2013 FINS DIA 30 DE JUNY DE 2014
Import (IVA exclòs): 11.900,83 Euros
IVA: 2.499,17 Euros
Import (IVA inclòs): 14.400,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: DAVID ATIENZA MOLINA
Data d'aprovació: 01/10/2013
Data de formalització: 01/10/2013
Data d'inici: 01/10/2013
Data prevista d'acabament: 30/06/2014

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 37KB)  

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -