Govern de les Illes Balears

Fundació per a l'Esport Balear

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

SERVEI D'ASSEGURANÇA MÈDICA

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM02/2014
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 1 DE GENER FINS A 31 DE MARÇ DE 2014
Import (IVA exclòs): 18.000,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 18.000,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
Data d'aprovació: 30/12/2013
Data de formalització: 30/12/2013
Data d'inici: 01/01/2014
Data prevista d'acabament: 31/03/2014

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 24KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -