Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de instal·lació del CP Puigpunyent

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 003/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 253.161,20 Euros
IVA: 40.505,79 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 293.666,99 Euros
Durada del contracte: 3 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 250KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009023/mp53.pdf
Data: 14/02/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 27/02/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 27/02/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): Data oferta tècnica (13/03/2009 - 10:00h, 4ª Planta sala de juntes)
Data d'obertura de proposicions: Data oferta econòmica i proposició tècnica (19/03/2009 - 13:00h, 3ª Planta)
Data de proposta d'adjudicació: 04/05/2009 - 12:30h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: PASTOR, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 05/05/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 735KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: PASTOR, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic