Govern de les Illes Balears

Fundació per a l'Esport Balear

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

SERVEI D'AGÈNCIES DE VIATGES PER ALS DESPLAÇAMENTS DELS ESPORTISTES I PERSONAL TÈCNIC DE LA FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació per a l'Esport Balear
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: QR10-2014
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: DES DE 11 D'ABRIL FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2014
Import (IVA exclòs): 8.619,45 Euros
IVA: 1.810,08 Euros
Import (IVA inclòs): 10.429,53 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: VIAJES NÉMESIS
Data d'aprovació: 11/04/2014
Data de formalització: 11/04/2014
Data d'inici: 11/04/2014
Data prevista d'acabament: 31/12/2014

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 56KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -