Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

DIRECCIÓ TÈCNICA PORTAL DE E-COMERCE SECTORIAL DEL COMERÇ A LES BALEARS

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PACOMMER002/09
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 34.482,76 Euros
IVA: 5.517,24 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 40.000,00 Euros

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Fundació IBI Comerç
Data de l'adjudicació provisional: 23/02/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 48KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 65KB)  

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic