Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SERVEIS PUBLICITARIS PER A REALITZACIÓ DE CAMPANYA A EIVISSA I A MENORCA AVISANT D'APAGADA ANALÒGICA

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 03/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 150.000,00 Euros
IVA: 24.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 174.000,00 Euros

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 382KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/03/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 16/03/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 16/03/2009
Data d'obertura de proposicions: 16/03/2009
Data de proposta d'adjudicació: 17/03/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Malla
Data de l'adjudicació provisional: 18/03/2009
Document d'adjudicació provisional (TIFF de 53KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: MALLA, SA

Més informació

Lloc de presentació de les ofertes: Parc Bit - Edifici Naorte A, 2n pis, porta 8 07121 Ctra. Palma-Valldemossa, km. 7,4 971177116

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic