Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Desenvolupament implantació i allotjament de l'aplicació SECOVIB

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PASECOV2013/09
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 84.482,76 Euros
IVA: 13.517,24 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 98.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 252KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 214KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/03/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 26/03/2009 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Limit Tecnologies SA
Data de l'adjudicació provisional: 07/04/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 47KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 55KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 55KB)  

Més informació

El plec tècnic es complementa amb un annex necessari per a la presentació de la proposta que ha de recollir-se a la Fundació IBIT prèvia signatura d'un acord de confidencialitat.

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic