Govern de les Illes Balears

Multimèdia de les Illes Balears, SA

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE XARXA DE TRANSPORT PER A LES ILLES BALEARS

Dades generals

Òrgan de contractació: Multimèdia de les Illes Balears, SA
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 04/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 431.034,49 Euros
IVA: 68.965,51 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 500.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 242KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 244KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/04/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 14/04/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 24/04/2009
Data d'obertura de proposicions: 24/04/2009

Adjudicació

Adjudicatari: UTE Indra-Sampol

Més informació

971177116

Català - Castellano
Multimèdia de les Illes Balears, SAU:
C/ Blaise Pascal, s/n Edifici Adduno - Parc Bit -
Telèfon 971177354 - Fax 971177355 - Correu electrònic