Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES IMPULSSIONS DE LES EBAR ES CANAR PORT I CORAL, T.M. SANTA EULÀLIA DES RIU (EIVISSA)

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/14/27
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 199.985,21 Euros
IVA: 41.996,89 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 241.982,10 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 215.984,03 Euros
IVA: 45.356,64 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 261.340,67 Euros
Durada del contracte: 3 MESOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1590KB)  
Documentació complementària (PDF de 185KB)  
Altres (PDF de 228KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 79KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/12/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 22/12/2014 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmiques 08/01/2015 a les 11:45 hores

Adjudicació

Adjudicatari: MELCHOR MASCARÓ S.A.U.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 197.585,38 Euros
IVA: 41.492,93 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 239.078,31 Euros
Data de l'adjudicació: 21/01/2015
Document d'adjudicació (PDF de 87KB)  

Formalització

Adjudicatari: MELCHOR MASCARÓ S.A.
Data de formalització del contracte: 27/01/2015
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 197.585,38 Euros
IVA: 41.492,93 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 239.078,31 Euros
Termini d'execució de contracte: 2 MESOS

Més informació

La documentació tècnica (projecte) es podrà sol·licitar via correu electrònic adreçat a emarti@lagencia.cat El termini de licitació és de 26 dies a comptar des del dia de la seva publicació al perfil del contractant (26/11/14) Persona de contacte consultes tècniques: Pilar Sanchez- Mateos (pmateos@lagencia.cat) Visita voluntaria: La visita a les instal·lacions per a tots aquells interessats serà dia 12 de desembre de 2014 a les 11h a l'EBAR Port des Canar, Avda. Punta Arabí s/n (Eivissa) S'adjunta a l'apartat "altres" un plànol de situació del lloc de la visita

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Adjudicacions (PDF de 123KB)  
Formalitzacions (PDF de 123KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears