Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Desarrollo e implementación de una plataforma de comercio online para el sector comercio

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PACOMMER011/09
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 112.931,00 Euros
IVA: 18.069,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 131.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 252KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 212KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009042/mp189.pdf
Data: 21/03/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/04/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 06/04/2009 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: PLANETA WEB
Data de l'adjudicació provisional: 12/05/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 47KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 63KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu:  PLANETA WEB

Més informació

Se informará a los licitadores de las fechas de apertura de proposiciones.

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic