Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres adeqüació de la jardineria a diversos trams de l'eix Palma-San Llorenç.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4420/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 326.045,79 Euros
IVA: 52.167,33 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 378.213,12 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 123KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 25906KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008111/p28.pdf
Data: 09/08/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/09/2008, hora límite 14:00 horas.
Data límit de presentació d'ofertes: 04/09/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 18/09/2008 12:30 hores
Data de proposta d'adjudicació: 19/09/2008 a les 10 hores

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS SAU
Data de l'adjudicació provisional: 24/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 31KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS SAU

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears