Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de millora de la seguretat a diversos trams de l'eix Palma-Sant Llorenç.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4427/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 571.595,11 Euros
IVA: 91.455,22 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 663.050,33 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 125KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 17546KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008111/mp28.pdf
Data: 09/08/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/09/2008 a les 14:00 hores
Data límit de presentació d'ofertes: 04/09/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 17/09/2008 a les 12:00 hores
Data de proposta d'adjudicació: 18/09/2008 a les 9:30 hores

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: PATRICIO CABEZAS, SA
Data de l'adjudicació provisional: 28/10/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 213KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: PATRICIO CABEZAS, SA

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears