Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Millora seguretat a diverses carreteres d'Eivissa.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4157/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 419.742,35 Euros
IVA: 67.158,78 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 486.901,13 Euros
Durada del contracte: 4 meses

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 123KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 21990KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008111/mp29.pdf
Data: 09/08/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 04/09/2008 a les 14:00 hores
Data límit de presentació d'ofertes: 04/09/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 17/09/2008 a les 11:30 hores
Data de proposta d'adjudicació: 18/09/2008 a les 09:15 hores

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: GRUPISA INFRAESTRUCTURAS SA
Data de l'adjudicació provisional: 23/09/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 31KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: GRUPISA INFRAESTRUCTURAS SA

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears