Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractaciˇ de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administraciˇ de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears i el sector p˙blic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractaciˇ del Sector P˙blic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte de serveis d`adminsitraciˇ electr˛nica en el Govern de les Illes Balears

Dades generals

Ďrgan de contractaciˇ: Conselleria d'Innovaciˇ, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitaciˇ: OrdinÓria
N˙m. d'expedient: CONTR 2015/968
CPV: 72000000 - Servicios TI: consultorÝa, desarrollo de software, Internet y apoyo
Pressupost de licitaciˇ (IVA excl˛s): 1.389.600,00 Euros
IVA: 291.816,00 Euros
Pressupost de licitaciˇ (IVA incl˛s): 1.681.416,00 Euros
Lots: Lot 1: Direcciˇ i estratŔgia (70.422,00 euros IVA incl˛s) Lot 2: Serveis electr˛nics per a la ciutadania (942.832,00 euros IVA incl˛s) Lot 3: Serveis de tramitaciˇ d`expedients electr˛nics (668.162,00 euros IVA incl˛s)
Pressupost mÓxim de despesa de tots els lots (IVA excl˛s): 1.389.600,00 Euros
IVA: 291.816,00 Euros
Pressupost mÓxim de despesa de tots els lots (IVA incl˛s): 1.681.416,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys

Documentaciˇ general

Plec de clÓusules administratives particulars (PDF de 472KB)  
Plec de prescripcions tŔcniques/projecte (PDF de 287KB)  
Mesa de Contractaciˇ (PDF de 133KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractaciˇ (PDF de 176KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractaciˇ (PDF de 114KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractaciˇ (PDF de 301KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractaciˇ (PDF de 431KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractaciˇ (PDF de 340KB)  
Acta de la setena Mesa de Contractaciˇ (PDF de 201KB)  

Anuncis de licitaciˇ

AccÚs: http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-B-2015-11807.pdf
Data: 16/04/2015
Publicat en: BOE

AccÚs: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119892-2015:TEXT:ES:HTML
Data: 04/04/2015
Publicat en: DOUE

Dates d'interŔs

Data lÝmit d'obtenciˇ de documents i informaciˇ: 11/05/2015
Data lÝmit de presentaciˇ d'ofertes: 11/05/2015 a les 14.00 h

Adjudicaciˇ

Adjudicatari: AIX TELECOM, SL
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA excl˛s): 46.560,00 Euros
IVA: 9.777,60 Euros
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA incl˛s): 56.337,60 Euros
Data de l'adjudicaciˇ: 22/10/2015
Observacions: LOT 1 "Direcciˇ estratŔgica" (CONTR 2015/969)
Document d'adjudicaciˇ (PDF de 237KB)  
Termini en quŔ s'ha de formalitzar el contracte: La formalitzaciˇ s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hÓbils des que es trameti la notificaciˇ de l'adjudicaciˇ als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensiˇ de la formalitzaciˇ del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensiˇ.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 13/11/2015 fins a 17/11/2015

Adjudicatari: INDRA SISTEMAS, SA
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA excl˛s): 623.377,30 Euros
IVA: 130.909,23 Euros
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA incl˛s): 754.286,53 Euros
Data de l'adjudicaciˇ: 22/10/2015
Observacions: LOT 2 "Serveis elecctr˛nics per a la ciutadania"
Document d'adjudicaciˇ (PDF de 288KB)  
Termini en quŔ s'ha de formalitzar el contracte: La formalitzaciˇ s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hÓbils des que es trameti la notificaciˇ de l'adjudicaciˇ als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensiˇ de la formalitzaciˇ del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensiˇ.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 13/11/2015 fins a 17/11/2015

Adjudicatari: LIMIT TECNOLOGIES, SL
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA excl˛s): 413.662,00 Euros
IVA: 86.869,02 Euros
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA incl˛s): 500.531,02 Euros
Data de l'adjudicaciˇ: 22/10/2015
Observacions: LOT 3 "Serveis de tramitaciˇ d'expedients electr˛nics" CONTR 2015/971
Document d'adjudicaciˇ (PDF de 268KB)  
Termini en quŔ s'ha de formalitzar el contracte: La formalitzaciˇ s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hÓbils des que es trameti la notificaciˇ de l'adjudicaciˇ als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensiˇ de la formalitzaciˇ del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensiˇ.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 11/11/2015 fins a 16/11/2015

Formalitzaciˇ

Adjudicatari: AIX TELECOM, SL
Data de formalitzaciˇ del contracte: 16/11/2015
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA excl˛s): 46.560,00 Euros
IVA: 9.777,60 Euros
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA incl˛s): 56.337,60 Euros
Termini d'execuciˇ de contracte: 2 anys des de la formalitzaciˇ del contracte
Data d'inici: 16/11/2015
Data prevista d'acabament: 16/11/2017
Observacions: Lot 1: Direcciˇ estratŔgica" (CONTR 2015/969)

Adjudicatari: INDRA SISTEMAS, SA
Data de formalitzaciˇ del contracte: 16/11/2015
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA excl˛s): 623.377,30 Euros
IVA: 130.909,23 Euros
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA incl˛s): 754.286,53 Euros
Termini d'execuciˇ de contracte: 2 anys des de la formalitzaciˇ del contracte
Data d'inici: 16/11/2015
Data prevista d'acabament: 16/11/2017
Observacions: LOT 2 "Serveis electr˛nics per a la ciutadania"

Adjudicatari: LIMIT TECNOLOGIES, SL
Data de formalitzaciˇ del contracte: 16/11/2015
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA excl˛s): 413.662,00 Euros
IVA: 86.869,02 Euros
Pressupost d'adjudicaciˇ (IVA incl˛s): 500.531,02 Euros
Termini d'execuciˇ de contracte: 2 anys des de la formalitzaciˇ del contracte
Data d'inici: 16/11/2015
Data prevista d'acabament: 16/11/2017
Observacions: LOT 3: Serveis de tramitaciˇ d'expedients electr˛nics" (CONTR 2015/971)

MÚs informaciˇ

El dÝa 30 de abril de 2015, de 10:00 a 12:00 horas, tendrß lugar una sesiˇn informativa en la sede de la Direcciˇn General de Innovaciˇn y Desarrollo Tencolˇgico (C/ de Sant Pere, 7 07012 Palma de Mallorca) para aquellos posibles licitadores que puedan estar interesados. Mßs informaciˇn en el telÚfono 971 17 78 09. Este contrato estß cofinanciado en un 50% con cargo al programa operativo FEDER 2014-2020 de las Illes Balears.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentaciˇ d'ofertes obert (PDF de 120KB)  
Licitacions amb termini de presentaciˇ d'ofertes tancat (PDF de 127KB)  
Adjudicacions (PDF de 188KB)  
Formalitzacions (PDF de 189KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears