Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte per l'elaboració d'un estudi sobre la qualitat dels serveis de Ports de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 11/09
CPV: 98300000 - Servicios diversos
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 43.103,45 Euros
IVA: 6.896,55 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 50.000,00 Euros
Durada del contracte: 1 any

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: UTE GETS S21 GESTIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS - MV ESTUDIO DE OPINIÓN S.L
Data de l'adjudicació provisional: 01/04/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 179KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: TE GETS S21 GESTIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS - MV ESTUDIO DE OPINIÓN S.L

Formalització

Adjudicatari: UTE GETS S21 GESTIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS - MV ESTUDIO DE OPINIÓN S.L
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 38.790,00 Euros
IVA: 6.206,40 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 44.996,40 Euros

Segell de temps


Adjudicacions (PDF de 60KB)  
Formalitzacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic