Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Estudi d'investigació sanitària per analitzar les zoonosis transmeses per quiròpters amb Lyssavirus.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Salut i Consum (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 5819
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 34.310,34 Euros
IVA: 5.489,66 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 39.800,00 Euros

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 20/08/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 20/08/2008 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: JORDI SERRA COBO
Data de l'adjudicació provisional: 11/09/2008

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: JORDI SERRA COBO

Més informació

Data de publicació al perfil del contractant de l'adjudicació definitiva: 06.10.2008 AVÍS: NO OBSTANT AIXÒ, PER PROBLEMES TÈCNICS SOBREVINGUTS, SURT REFLECTIDA LA DATA DE PAS A HISTÒRIC DE L'EXPEDIENT.

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears