Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei de manteniment preventiu i correctiu del vídeo marcador y pantalles laterals del Velòdrom Palma Arena

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: C05/2015
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 19.000,00 Euros
IVA: 3.990,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 22.990,00 Euros
Durada del contracte: Dos anys

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 388KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 424KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10322/566237/anuncio-de-licitaci...
Data: 11/06/2015
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/06/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 26/06/2015 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Es declara desert el procediment de licitació atès que l'únic licitador que ha presentat oferta no ha complimentat adequadament el requeriment per ésser adjudicatari del contracte.
Resolució (PDF de 982KB)  

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Procediments arxivats (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears