Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament i instal·lació d'una caixa cofre basada en la normativa en 107-2 per el CPD de Sant Pere

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2015 2830
CPV: 44421722 - Cajas de seguridad
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 825.000,00 Euros
IVA: 173.250,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 998.250,00 Euros
Durada del contracte: 2 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 404KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 858KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 97KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 196KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 177KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 134KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 276KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/07/2015
Data límit de presentació d'ofertes: 30/07/2015 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 14/08/2015
Data d'obertura de proposicions: 18/08/2015 a las 09.00 h (sobre núm. 4)

Adjudicació

Adjudicatari: Socored IT Solutions, SA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 715.000,00 Euros
IVA: 150.150,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 865.150,00 Euros
Data de l'adjudicació: 23/09/2015
Document d'adjudicació (PDF de 216KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 14/10/2015 fins a 19/10/2015

Formalització

Adjudicatari: Socored It Solutions, SA
Data de formalització del contracte: 15/10/2015
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 715.000,00 Euros
IVA: 150.150,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 865.150,00 Euros
Termini d'execució de contracte: Des de 15 d'octubre de 2015 fins el 15 de desembre de 2015
Data d'inici: 15/10/2015
Data prevista d'acabament: 15/12/2015

Més informació

Persona de contacto para cuestiones técnicas : Xisco Calafat Teléfono: 971 17 78 01 Este contrato está cofinanciado en un 50% con cargo al programa operativo FEDER 2014-2020 de las Illes Balears.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 66KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Formalitzacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears