Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Servei de hemodiàlisi en centre de díàlisi extrahospitalari CD per a usuaris derivats pel Servei de Salut de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PA 120/15
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 22.792.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 22.792.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 22.792.000,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 22.792.000,00 Euros
Durada del contracte: 48 meses

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 369KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1167KB)  
Annex I (PDF de 31KB)  
Annex II (PDF de 48KB)  
Documentació complementària (PDF de 368KB)  
Documentació complementària 2 (PDF de 814KB)  
Altres (PDF de 138KB)  
Correcció d'errades (PDF de 415KB)  
Correcció d'errades 2 (PDF de 388KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 48KB)  

Anuncis de licitació

Publicat en: DOUE
Anunci (PDF de 149KB)  

Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 161KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 03/08/2015 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Desistimiento

Més informació

El Anexo II es la Resolución del TACRC de la adopción de medidas provisionales del Recurso 784/2015 C.A. Illes Balears 48/2015 Se ha colgado en el apartado corrección de errores la Resolución del Director General del Servei de Salut, de fecha 24 de agosto de 2015, de desistimiento del expediente de contratación SSCC PA 120/15 Se ha colgado en el apartado corrección de errores 2 la Resolución del TACRC del recurso interpuesto por la empresa Fresenius Medical Care Services Catalunya, S.L. contra la resolución de desistimiento del contrato dictada por el Director General del Servei de Salut, de fecha 24 de agosto de 2015.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 69KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 129KB)  
Procediments arxivats (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears