Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Subministrament de dues cuines industrials per als centres IES Sa Serra i IES Marc Ferrer, a més de diferents materials pels tallers de Formació Professional Bàsica de Cuina i Restauració de diferents centres, així com una aula de tasts pel Grau Superior de Direcció en Cuina del centre IES Calvià

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2015/3630
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 223.245,82 Euros
IVA: 46.881,62 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 270.127,44 Euros
Sistema de determinació del preu: oferta econòmica
Lots: Lot 1: Cuina i material cuina 233.519,70 ¤ (IVA inclòs) Lot 2: Parament i utillatge de cuina i restauració 34.993,97 ¤ (IVA inclòs) Lot 3: Material tast de vins 1.613,77 ¤ (IVA inclòs)
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 223.245,82 Euros
IVA: 46.881,62 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 270.127,44 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 719KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 501KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 78KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/09/2015 a les 14:00
Data límit de presentació d'ofertes: 08/09/2015 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Fins que les obres necessàries per a poder realitzar la corresponent instal·lació de les cuines s'hagin realitzat correctament
Resolució (PDF de 224KB)  

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 64KB)  
Procediments arxivats (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears