Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Instal.lació, lloguer i manteniment de cabines de wc portàtils per a equipaments d'ús públic de les Illes Balears.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Núm. d'expedient: 08/2013
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Instal.lació, lloguer i manteniment de cabines de wc portàtils per a equipaments d'ús públic de les Illes Balears.
Núm. de l'expedient d'origen: 08/2013
Import de la modificació (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 0,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Sense efecte econòmic
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Variació del termini d'execució: 12 mesos
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 0 euros
Adjudicatari: Boxi Balears, SL
Data d'aprovació: 09/12/2015
Data de formalització: 10/12/2015
Data d'inici: 12/12/2015
Data prevista d'acabament: 11/12/2016
Observacions: La modificació consisteix en l'incrementar en 6 el número de cabines (1 adaptada per a discapacitats i 5 sense adaptar). El pressupost màxim no augmenta perquè ja estava prevista la possibilitat d'increment en el nombre de cabines per motius d'interès públic i necessitats del servei.

Documentació general

Contingut de la modificació (PDF de 302KB)  

Segell de temps


Modificacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears