Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Serveis de consultoria per projectes d'R+D+i a convocatòries d'àmbit nacional i internacional

Dades generals

Òrgan de contractació: ParcBit desenvolupament, SA (06/2008-18/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 110801012008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 172.413,79 Euros
IVA: 27.586,21 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 200.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 152KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 51KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/boib/index.do
Data: 04/09/2008
Publicat en: BOIB

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: ATOS ORIGIN, S.A.E
Data de l'adjudicació provisional: 11/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 24KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 13KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 26KB)  

Més informació

Aquesta licitació s'ha publicat dia 28 d'agost de 2008 a "Diario de Mallorca" i "Diari de Balears" i properament es publicarà al BOIB. El termini de presentació d'ofertes és fins a les 13:00 hores del 15è dia natural comptador des de l?endemà de la publicació de l?anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears