Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

A partir del 24 de julio de 2017 todas las entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicaciones

Serveis de consultoria per projectes d'R+D+i a convocatòries d'àmbit nacional i internacional

Datos generales

Órgano de contratación: ParcBit desenvolupament, SA (06/2008-18/12/2012)
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: 110801012008
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 172.413,79 Euros
IVA: 27.586,21 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 200.000,00 Euros

Documentación general

Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 152KB)  
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (PDF de 51KB)  

Anuncios de licitación

Acceso: http://www.caib.es/boib/index.do
Fecha: 04/09/2008
Publicado en: BOIB

Adjudicación provisional

Adjudicatario provisional: ATOS ORIGIN, S.A.E
Fecha de la adjudicación provisional: 11/11/2008
Documento de adjudicación provisional (PDF de 24KB)  
Documento de notificación al adjudicatario provisional (PDF de 13KB)  
Documento de notificación a los no adjudicatarios provisionales (PDF de 26KB)  

Más información

Aquesta licitació s'ha publicat dia 28 d'agost de 2008 a "Diario de Mallorca" i "Diari de Balears" i properament es publicarà al BOIB. El termini de presentació d'ofertes és fins a les 13:00 hores del 15è dia natural comptador des de l?endemà de la publicació de l?anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears