Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació de l'Acord marc per al subministrament d'energia eléctrica per a les dependències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic.

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Núm. d'expedient: CC5/2014 MOD-AM
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Subministrament
Títol de l'expedient d'origen: Acord marc per a la selección de l'empresa comercialitzadora del subministrament d'energia eléctrica per a les dependències del Govern i dels ens del sector públic autonòmic.
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2012 5180
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=20027&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 0,00 Euros
Adjudicatari: ENDESA ENERGÍA S.A.U.
Data d'aprovació: 17/11/2014
Data de formalització: 20/11/2014

Documentació general

Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 149KB)  

Segell de temps


Modificacions (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears