Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de reacondicionament de la coberta del CP Maria Antonia Salvà; T.M. de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 013/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 77.795,51 Euros
IVA: 12.447,28 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 90.242,79 Euros
Durada del contracte: 2 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 549KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/06/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 05/06/2009 a les 13.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: CONTRATAS BARTOLOME RAMON, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 09/06/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 676KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: CONTRATAS BARTOLOME RAMON, S.A.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic