Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Redacció del projecte de defensa de l'entorn de "Ses Coves Blanques" del port de Sant Antoni de Portmany

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM-46/16-SE
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 10 Semanas
Import (IVA exclòs): 8.500,00 Euros
IVA: 1.785,00 Euros
Import (IVA inclòs): 10.285,00 Euros
Adjudicatari: Gradual Ingenieros,S.L.
Data d'aprovació: 12/05/2016
Data de formalització: 25/05/2016
Observacions: También se solicitó presupuesto a: - Asesoría Técnica y Proyectos - Ibiza Ingenieros

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic