Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Pròrroga de l?acord marc SSCC CM 46/14 relatiu als processos quirúrgics d'interrupció voluntària de l'embaràs de les dones assegurades i derivades pel Ibsalut

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Núm. d'expedient: SSCC AM 46/14
Núm. de pròrroga del contracte: SSCC PRO 387/16
Tipus de contracte: Gestió de serveis públics
Títol de l'expedient d'origen: Procesos quirúrgicos de interrupcion voluntaria del embarazo de las mujeres aseguradas y derivadas por el IB-Salut
Núm. de l'expedient d'origen: SSCC CM 46/14
Durada de la pròrroga de contracte: Desde 10 junio 2016 hasta 9 junio 2018
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 200.000,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 200.000,00 Euros
Lots: Lote 1: EMECE: 120.000,00 ¤ Lote 2: Centro Médico Aragón: 60.000,00 ¤ Lote 3: Aurora Clinic, S.L. : 20.000,00 ¤
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: EMECE, Centro Médico Aragón y Aurora Clinic

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears