Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Contractació de les obres de rehabilitació del edifici Xaloc de la Residència Son Tugores. Depenent del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 03/2016
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 466.839,72 Euros
IVA: 46.683,97 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 513.523,69 Euros
Durada del contracte: 8 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 432KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (ZIP de 18010KB)  
Annex I (PDF de 13531KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 122KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 127KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 168KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (PDF de 202KB)  
Acta de la cinquena Mesa de Contractació (PDF de 155KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/07/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 12/07/2016 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 25/07/2016

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 68KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears