Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Demolició de vàries construccions a l'instal·lació portuària de Sant Elm

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: CM-55/16-OB
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: Una semana
Import (IVA exclòs): 7.834,75 Euros
IVA: 1.645,30 Euros
Import (IVA inclòs): 9.480,05 Euros
Adjudicatari: Obras y Pavimentaciones MAN,S.A.U
Data d'aprovació: 15/06/2016
Data de formalització: 16/06/2016
Data prevista d'acabament: 28/06/2016
Observacions: También se ha solicitado presupuesto a: - Reformes y Construccions Illes,S.L. - Melchor Mascaró.

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic