Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Feines vàries de pintura al port interior de Ciutadella

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: CM-48/16-OB
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 21 días
Import (IVA exclòs): 25.403,93 Euros
IVA: 5.334,83 Euros
Import (IVA inclòs): 30.738,76 Euros
Adjudicatari: SILVIA SERRANOVA PONS
Data d'aprovació: 26/05/2016
Data de formalització: 30/05/2016
Data d'inici: 30/05/2016
Data prevista d'acabament: 24/06/2016
Observacions: También se solicitó presupuesto a la empresa PINTURA Y DECORACIÓ MOLL

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic