Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació del contracte de subministrament d'aigua mineral a les dependències de la conselleria de Presidencia i Presidencia del Govern.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Núm. d'expedient: CONTR 2014 542
Núm. de modificació del contracte: MOD04 2016 4051
Tipus de contracte: Subministrament
Títol de l'expedient d'origen: Subministrament d'aigua mineral a les dependències de la conselleria de Presidencia i Presidencia del Govern.
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2016 542
Import de la modificació (IVA exclòs): 1.500,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 1.500,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: Comercial Bordoy SL
Data d'aprovació: 23/08/2016
Data de formalització: 23/08/2016
Data d'inici: 23/08/2016
Data prevista d'acabament: 31/08/2016

Segell de temps


Modificacions (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears