Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procés d'adaptació de productes estadístics al disseny corporatiu de la pàgina web IBESTAT

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (06/2008-14/09/2009)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 3040/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 25.000,00 Euros
IVA: 4.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 29.000,00 Euros

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/07/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 03/07/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 04/07/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Bernat Gómez Ruiz
Data de l'adjudicació provisional: 10/07/2008

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears