Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contratación de los servicios para el desarrollo de un estudio sobre el uso de TIC en pymes de las Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: PA8OBSIPY03509
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 56.034,48 Euros
IVA: 8.965,52 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 65.000,00 Euros
Durada del contracte: Especificada en el PPA

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 252KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 213KB)  
Annex I (PDF de 40KB)  
Annex II (PDF de 24KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 49KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 03/07/2009
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 03/07/2009 a les 14.00 h
Data límit de presentació d'ofertes: 03/07/2009 a les 14.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Instituto Balear de Estudios Sociales
Data de l'adjudicació provisional: 24/07/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 48KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 61KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 56KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: Instituto Balear de Estudios Sociales

Més informació

DETECCIÓ D'ERRADES AL QUESTIONARI: S'han detectat errors a la versió del qestionari a disposició dels licitadors des del divendres 19 de juny fins al dilluns 22 de juny a les 9.00 h. ? S'adjunta versió corregida. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Finalitzarà el 3 de juliol de 2009 a les 14.00 h.

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic