Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres de reforma i ampliació del CP Antònia Alzina; T. M. de LLoret

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 018/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.277.377,09 Euros
IVA: 204.380,33 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.481.757,42 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1262KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009091/mp39.pdf
Data: 23/06/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/07/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 06/07/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions: Oferta tècnica i oferta econòmica (14/07/2009 - 9:00 h, sala juntes Secretaria General, 3ª Planta)
Data de proposta d'adjudicació: 31/07/2009 a les 9:00 h sala juntes Secretaria General, 3ª Planta

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: FERROVIAL AGROMAN, S.A
Data de l'adjudicació provisional: 31/07/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 666KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: FERROVIAL AGROMAN, S.A

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic