Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Ampliació de contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Núm. d'expedient: 08/2014
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Subministrament
Títol de l'expedient d'origen: Contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica.
Núm. de l'expedient d'origen: 08/2014
Import de la modificació (IVA exclòs): 1.394,97 Euros
IVA: 292,94 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 1.687,91 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 0,57 %
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Endesa energía SAU
Data d'aprovació: 07/10/2016
Data d'inici: 08/10/2016
Data prevista d'acabament: 31/12/2016

Segell de temps


Modificacions (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears