Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Redacció del projecte modificat II del de millora de la instal·lació portuària de Es Barcarés

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM-77/16-SE
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 8 Semanas
Import (IVA exclòs): 6.000,00 Euros
IVA: 1.260,00 Euros
Import (IVA inclòs): 7.260,00 Euros
Adjudicatari: UAP 2100,S.L.
Data d'aprovació: 28/09/2016
Data de formalització: 10/10/2016
Data d'inici: 11/10/2016
Data prevista d'acabament: 12/12/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic