Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte de serveis per al desenvolupament i implantació de l'aplicació mòbil (app) del CTM

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONABR2016000039
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 230.000,00 Euros
IVA: 48.300,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 278.300,00 Euros
Durada del contracte: 2 ANYS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 540KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 675KB)  
Documentació complementària (PDF de 73KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459713-2016:TEXT:ES:HTML
Data: 24/12/2016
Publicat en: DOUE

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/11/2016
Data límit de presentació d'ofertes: 23/11/2016 a les 14.00 h

Més informació

Per deficiències tècniques, d'abast i de vida útil de projocete descrit en el plec de la licitació CONABR2016000039, el CTM elevarà al seu Consell d'Administració previst pel proper dia 23 de novembre la proposta de RENÚNCIA a n'aquesta licitació. Una vegada corregides dites deficiències i modificat l'abast del projecte serà licitat de nou, publicant-se seguint el procediment habitual. Els demanam disculpes per les molèsties ocasionades. Por deficiencias técnicas, de alcance y de vida útil del proyecto descrito en el pliego de la licitación CONABR2016000039, el CTM elevará a su Consejo de Administración previsto para el próximo día 23 de noviembre la propuesta de RENUNCIA a esta licitación. Una vez corregidas dichas deficiencias y modificado el alcance del proyecto será licitado de nuevo, publicándose siguiendo el procedimiento habitual. Les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Després del Consell d'Administració de dia 28 de novembre es va aprovar la renúncia del contracte CONABR2016000039. Después del Consejo de Administración de día 28 de noviembre se aprobó la renuncia del contrato CONABR2016000039.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 121KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears