Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA NOVA EDAR DE FERRERIES, TM FERRERIES (MENORCA).

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/OB/13/10-MODIF
Núm. de pròrroga del contracte: QUARTA
Tipus de contracte: Obres
Títol de l'expedient d'origen: OBRES DE LA NOVA EDAR DE FERRERIES, TM FERRERIES (MENORCA).
Núm. de l'expedient d'origen: SA/OB/13/10
Durada de la pròrroga de contracte: 2 MESOS
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 0,00 Euros
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: UTE JUAN MORA, S.A. - OMS SACEDE, S.A.U.
Data d'aprovació: 19/01/2016
Data de formalització: 29/01/2016
Data d'inici: 14/02/2016
Data prevista d'acabament: 14/04/2016

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears