Govern de les Illes Balears

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Obres per la implantació de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Indústria Alimentària i d'aptitud per impartir el CF de forneria, rebosteria i confiteria a l'IES Josep Sureda i Blanes, T.M. de Palma de Mallorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: 019/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 537.652,68 Euros
IVA: 86.024,43 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 623.677,11 Euros
Durada del contracte: 10 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 1262KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009092/p40.pdf
Data: 25/06/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 08/07/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 08/07/2009 a les 13.00 h
Data d'obertura de proposicions: Data obertura sobres núm. 2 i 3 (17/07/2009 - 9:30 h - Sala Juntes Secretaria General 3ª Planta)
Data de proposta d'adjudicació: 07/08/2009 - a les 9,00 - Sala Juntes Secretaria General 3ª Planta

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES, S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 10/08/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 841KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES, S.L.

Català - Castellano
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC):
ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta -
Telèfon 971787369 - Fax 971176942 - Correu electrònic