Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Acord Marc per a la selecció de proveïdors de tires reactives de medició capilar de glucosa i cossos cetònics per als centres dependents del Servei de Salut i les residències públiques de les Illes Balears. ANULADO.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC AM ANULADO
CPV: 33124131 - Tiras reactivas
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 7.241.000,00 Euros
IVA: 724.100,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 7.965.100,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys

Documentació general

Documentació complementària (PDF de 89KB)  
Altres (PDF de 3330KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 03/07/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Anul·lat
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Més informació

EN FECHA 10/11/16 SE HAN DETECTADO ERRORES MATERIALES EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS. SE PUBLICARÁ UN NUEVO PLIEGO TÉCNICO LA PRÓXIMA SEMANA CON NUEVO PLAZO DE LICITACIÓN. EN FECHA 17/11/2016 SE PUBLICAN NUEVOS PLIEGOS. SE HAN DETECTADO ALGUNOS ERRORES MATERIALES EN EL PPT PUBLICADO. EN ESTOS MOMENTOS SE ESTÁ EN FASE DE REVISIÓN DE DICHOS PLIEGOS TÉCNICOS, LA PREVISIÓN ES QUE PUEDAN PUBLICARSE NUEVAMENTE EN UNA SEMANA APROXIMADAMENTE. EN ESE MOMENTO SE PUBLICITARÁ UN NUEVO PLAZO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, AMPLIANDO EL ACTUAL (Fecha publicación de esta nota 28/11/2016). POR PARTE DE LA REPRESENTACION DE LA ENTIDAD JOHNSON & JOHNSON, SA, SE HA INTERPUESTO RECURSO ESPECIAL EN MATERIA CONTRACTUAL ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES SEGUIDO BAJO EL NÚM. 1120/16. ASIMISMO, SE HA INTERPUESTO IDENTICO RECURSO POR PARTE DE LA REPRESENTACION DE LA ENTIDAD BAYER HISPANIA, SL SEGUIDO BAJO EL NÚM. 1125/16 EN FECHA 15/12/2016 LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES HA DICTADO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCCEDE A LOS RECURRENTES LA MEDIDA PROVISIONAL DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. SERÁ LA RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS LA QUE ACUERDE EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA ADOPTADA. EN FECHA 20/01/2017 EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES HA DICTADO RESOLUCIÓN EN EL SIGUENTE SENTIDO: 1) INADMISIÓN DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LAS EMPRESAS JOHNSON & JOHNSON, SA Y BAYER HISPANIA, SL Y 2) DEJAR SIN EFECTO AL SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DICTADA EL PASADO 15/12/2016. EN BREVE PUBLICAREMOS NUEVOS PLIEGOS Y CONCEDEREMOS NUEVO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. IMPORTANTE: SE ADJUNTA RESOLUCIÓN DEL TACRC EN LA QUE, CON FECHA DE 28 DE ABRIL DE 2017, SE ESTIMA PARCIALMENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR JOHNSON & JOHNSON Y SE RETROTRAEN LAS ACTUACIONES AL MOMENTO ANTERIOR A LA APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Procediments arxivats (PDF de 60KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 121KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears