Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/OB/14/08 MODIF. 1
Núm. de modificació del contracte: PRIMERA
Tipus de contracte: Obres
Títol de l'expedient d'origen: OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).
Núm. de l'expedient d'origen: SA/OB/14/08
Import de la modificació (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 0,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 1,11 %
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2
Adjudicatari: UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, S.A. - SOCAMEX, S.A.
Data d'aprovació: 01/09/2016
Data de formalització: 16/09/2016

Segell de temps


Modificacions (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears