Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

MODIFICAT NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM. MALLORCA).

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/OB/14/08-MODIF
Núm. de pròrroga del contracte: SEGONA
Tipus de contracte: Obres
Títol de l'expedient d'origen: OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM).
Núm. de l'expedient d'origen: SA/OB/14/08
Durada de la pròrroga de contracte: 3 MESOS
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 0,00 Euros
Expedient pluriennal: Si
Adjudicatari: UTE PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, S.A. - SOCAMEX, S.A.
Data d'aprovació: 27/09/2016
Data de formalització: 28/09/2016
Data d'inici: 31/12/2016

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears