Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Adquisición de licencias SAP Bussines Suite y componentes sistema SAP ERP Human Capital Management

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (06/2008-14/09/2009)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 4186/2008
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.331.408,00 Euros
IVA: 213.025,28 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.544.433,28 Euros

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 30/06/2008 a les 10.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: SAP ESPAÑA, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 30/06/2008
Observacions: Publicat anteriorment des del 2 de juliol de 2008 en el perfil del contractant provisional. Data de finalització del termini recurs especial de contractació és el 14 de juliol de 2008

Més informació

Publicat anteriorment des del 2 de juliol de 2008 en el perfil del contractant provisional. Data de finalització del termini recurs especial de contractació és el 14 de juliol de 2008

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears