Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Montatge dels llums de nadal als ports de Mallorca de Ports IB

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM-84/16-SE
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 1 Mes
Import (IVA exclòs): 6.170,16 Euros
IVA: 1.298,73 Euros
Import (IVA inclòs): 7.468,89 Euros
Adjudicatari: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EHISA,S.L.
Data d'aprovació: 15/11/2016
Data de formalització: 21/11/2016
Data d'inici: 22/11/2016
Data prevista d'acabament: 12/12/2016
Observacions: También se ha solicitado presupuesto a: -LLORENÇ ANDREU GALMÉS - MARTÍ SERRA

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic