Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Anticipat de despesa de la segona pròrroga del contracte de serveis d'anàlisis clíniques a Mallorca (lot 1).

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Núm. d'expedient: PRO11 2016/8051
Núm. de pròrroga del contracte: 2
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Contracte de serveis d'anàlisis clíniques a Mallorca (CONTR 2013/4431) corresponent al lot 1 del contracte de serveis d'anàlisis clíniques a Mallorca i vigilància de la salut a Menorca, Eivissa i Formentera (CONTR 2013/4429).
Núm. de l'expedient d'origen: CONTR 2013/4431
Durada de la pròrroga de contracte: DE l'1 de gener al 18 d'octubre 2017
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 12.300,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 12.300,00 Euros
Lots: Lot 1
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: LABCO Baleares, SLU
Data d'aprovació: 05/12/2016
Data de formalització: 05/12/2016
Data d'inici: 01/01/2017
Data prevista d'acabament: 18/10/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació de la pròrroga del contracte (PDF de 544KB)  

Segell de temps


Pròrrogues de contracte (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears