Govern de les Illes Balears

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Promoció d'empreses d'inserció

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR/2009/5171
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 59.900,00 Euros
IVA: 9.584,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.484,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 221KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 51KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 44KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 02/07/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 02/07/2009 a les 14.00 h
Data de proposta d'adjudicació: 27/07/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: XARXA D'ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Data de l'adjudicació provisional: 28/07/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 98KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 42KB)  

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: XARXA D'ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Català - Castellano
Servei de Contractació i Patrimoni:
Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) -
Telèfon 971 17 66 00 - Fax  -