Govern de les Illes Balears

Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació del contracte derivat del subministrament d'energia elèctrica a l'edifici Velòdrom Palma Arena

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per a la Construcció del Velòdrom de Palma
Núm. d'expedient: CD 01 2013 PRO 01 2014
Núm. de modificació del contracte: MOD 01 2016
Tipus de contracte: Altres
Títol de l'expedient d'origen: Contracte derivat del subministrament d'energia elèctrica a l'edifici Velòdrom Palma Arena
Núm. de l'expedient d'origen: CD 01 2013
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=25506&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 9.031,68 Euros
IVA: 1.896,55 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 10.928,23 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 3,10 %
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Endesa Energia SAU
Data d'aprovació: 22/04/2016
Data de formalització: 23/04/2017

Segell de temps


Modificacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -