Govern de les Illes Balears

Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

CONTRACTACIÓ SERVEI DE DISSENY PORTAL WEB COGTIB (PROJECTE CRS-GUIDE, SAITUR)

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació IBIT (06/2008-31/12/2012)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient:  CRS002/08
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 50.400,00 Euros
IVA: 9.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 60.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 133KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 566KB)  

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: AT4.NET SL Internet y Comunicación SL
Data de l'adjudicació provisional: 21/08/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 74KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 56KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 50KB)  

Català - Castellano
Fundació IBIT:
Parc BIT, Ctra. Valldemossa km 7,4 . Edifici 17, 3er, porta D2. CP07121 -
Telèfon 971177270 - Fax 971177279 - Correu electrònic