Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte de servei d'ajuda a la implantació del SAE públic a totes les línies de servei de transport del CTM

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONABR2017000002
CPV: 72540000 - Servicios de actualización informática
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 34.600,00 Euros
IVA: 7.266,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 41.866,00 Euros
Durada del contracte: 4 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 465KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1380KB)  

Anuncis de licitació

Data: 13/02/2017
Publicat en: BOE
Anunci (PDF de 202KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 07/03/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 26KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Més informació

Data límit per presentació de proposicions: 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOE. Fecha límite para presentar proposiciones: 15 días hábiles desde el día siguiente de la publicación del anuncio en el BOE.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears