Govern de les Illes Balears

Ports de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Desballestament i gestió dels residus de l'embarcació ELEVEN al port de Sóller

Dades generals

Òrgan de contractació: Ports de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM-13/17-SE
CPV: 98300000 - Servicios diversos
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 1 Semana
Import (IVA exclòs): 3.643,00 Euros
IVA: 765,03 Euros
Import (IVA inclòs): 4.408,03 Euros
Adjudicatari: SRCL Consenur,S.L.
Data d'aprovació: 31/01/2017
Data de formalització: 02/02/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Ports de les Illes Balears:
C/ Vicente Tofiño, 36 (Coll de'n Rabassa) -
Telèfon 902 024 444 - Fax 902 024 000 - Correu electrònic